Wpisy oznaczone chromosom y

Pochodzimy od 3 osób żyjących 15 000 lat temu w Euroazji !!!

13 grudnia 2009

Zmienność genetyczna: linie męskie.
Problem: praktyczne wykorzystanie.
Przestępstwa na tle seksualnym.
Badanie pokrewieństwa.
Badania genealogiczne.
Europejczyk czy Azjata?